Arbeidarane

Oversikt over arbeidarar og firma ved A/S Nordag Werk Saudasjøen, Mars/April 1942

Oversiktg over sovjetiske og franske sivile tvangsarbeidere i Saudasjøen 1943. Tilsette på same tid ved EFP Co (smelteverket i Sauda) er vist i grå kolonne.

Arbeidarar stiller opp for fotograf etter freden

Oversikt over arbeidarar og firma ved A/S Nordag Werk Saudasjøen, Mars/April 1942

1/5