Helse

Sauareina/Veka. Sjukehusbrakka er den lange brakka midt i biletet. Delar av NORDAG-anlegget kan ein sjå i bakgrunnen (pipa og yrkesskulen).

Avisa Ryfylke

Avisa Ryfylke

Sauareina/Veka. Sjukehusbrakka er den lange brakka midt i biletet. Delar av NORDAG-anlegget kan ein sjå i bakgrunnen (pipa og yrkesskulen).

1/6