top of page

Koplingsstasjonen og kanalen

Den einaste bygningen som står att etter Nordag-anlegget er koplingsstasjonen der straumen blei transformert.

 

For å få plass til fabrikken måtte Neselva leggjast om. Det blei då bygd ein kanal frå Nesbrua og ned til fjorden.

Regulering av Neselva var noko av det første arbeidet som blei sett i gang. Neselva fekk nytt leie frå Nesbrua og ned til fjorden, og den blei lagt i kanal. 

På grunn av sviktande underlag var det ikkje mogleg å bruka gravemaskin til dette underlaget. Kanalen blei difor gravd ut med handmakt. Tvangarbeidarane lempa dei utgravde massane opp i vaggen, og det blei så køyrt ut og lempa på deponi. 

Kring 600 mann arbeidde med å flytta Neselva.

bottom of page