top of page

Gjer krigsminna synlege!

Mange av dei fysiske spora frå andre verdskrig er forsvunne, eller er i ferd med å forsvinna.

 

Det gjer det desto viktigare å ta vare på dei krigsminna me har att.

Instagram

Ta bilete av krigsminna du finn, og merk dei gjerne med staden og med emneknaggane 

#krigsminne

#nordag

#andreverdenskrig

Kulturminnesøk

Du kan òg registrera krigsminna i databasen Kulturminnesøk. Den er åpen for bruk av alle, og der kan du bidra ved å leggja inn kulturminne i kartet med ein liten tekst og bilete til. Du kan òg leggja til kommentarar og bilete til kulturminne som allereie er registrert. 

Om

Prosjektet vart sett i gang krigsminneåret 2015. Foreininga for krigens kulturminne i Sauda vart skipa same år med dette formålet:

 

Å retta fokus mot kulturminne frå andre verdskrigen i Sauda 

gjennom registrering, dokumentering og synleggjering/formidling av desse til ålmenta.

 

Turløypa og denne nettsida er eit ledd i dette arbeidet.

Støttespelarar:

Om

Prosjektet vart sett i gang krigsminneåret 2015. Foreininga for krigens kulturminne i Sauda vart skipa same år med dette formålet:

 

Å retta fokus mot kulturminne frå andre verdskrigen i Sauda 

gjennom registrering, dokumentering og synleggjering/formidling av desse til ålmenta.

 

Turløypa og denne nettsida er eit ledd i dette arbeidet.

bottom of page